PERİODONTOLOJİ

Periodontoloji

Periodontoloji diş hekimliğinde diş ve kökleri saran diş etinin sağlığıyla ilgilenen branştır. Son yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiştir, çünkü insanlar diş estetiği dışında diş etlerinin de bu estetiği direk etkilediğini keşfetmişlerdir. Periodontoloji branşı diş taşları, diş eti operasyonları,flap operasyonları, papil operasyonları, derin küretaj ve implantolojiyi içermektedir.

Özellikle gülünce diş etinin fazla görünmesi (Gummy smile) dediğimiz dişetinin 3 mm den daha fazla sarkık görünmesi kötü bir estetiğe sebep olmaktadır. Son yıllarda bu operasyon içingingivektomi ve gingivoplasti işlemi artık sıkça uygulanabilir ve istenir hale gelmiştir.

Diştaşı Temizliği:

Dişeti hastalıklarının temel nedeni olan bakteri plağı ve diştaşlarının diş yüzeyi üzerinden uzaklaştırılması işlemidir. Hastalık etkeninin ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulamadır. Dişeti hastalıklarının tedavisinin ilk basamağını ve temelini oluşturmaktadır.


Ağız-diş Bakımı Eğitimi:

Dişeti tedavisinin başarılı olması ve kazanılmış dişeti sağlığının korunması için hastalarımız yeterli ağız-diş bakımı yapabilmelidirler. Bu amaçla hastalarımıza ağız-diş bakımlarını neden ve nasıl yapacakları ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Kök Yüzeyi Düzleştirme İşlemi:

Dişeti hastalıklarının ilerlemesi birlikte bakteri plağı ve diştaşları sadece diş yüzeyine tutunmayıp, kök yüzeylerine de tutunmaktadırlar. Kök yüzeyine tutunan hastalık etkeni olan bu maddeler lokal anestezi altında küretlerle kazınarak temizlenir.
Periodontal Cerrahi İşlemler:

Kliniklerimizde uygulanan cerrahi işlemler genel olarak 5 grupta toplanabilir:

    • 1. Dişeti büyümelerinin tedavisine yönelik operasyonlar.
    • 2. Alveol kemiği erimelerinin tedavisine yönelik operasyonlar ve kemik grefti vb. uygulamaları.

    • 3. Dişeti çekilmelerinin tedavisine yönelik operasyonlar.

    • 4. Dişeti estetiğinin sağlanmasına yönelik operasyonlar.

  • 5. Diş eksikliklerinin giderilmesine yönelik implant uygulamaları.